Kategoria: Kolumni

Hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle, asevelvollisuuslain muuttamisesta

Tiedottaa hallitusihteeri Pertti Wasenius Puolustusministeriöstä huhtikuun loppupuolella. Ase-velvollisuuslaissa säädetään kertausharjoitusten yhdeksi tarkoitukseksi sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Asevelvolliset on kuitenkin määrättävä harjoitukseen vähintään 3 kuukautta ennen harjoituksen alkamista, eli tosiasiallisia mahdollisuuksia hyödyntää kertausharjoituksia valmiuden kohottamiseen...

Venäjä perustaa kansalliskaartin taistelemaan terrorismia vastaan

Edellä kerrotun valossa Putinin ilmoitus kansalliskaartin perustamisesta ei ehkä niinkään yllätä. Kansalliskaartin pohjaksi tulevat sisäministeriön alaiset erikoisjoukot. Se ottaa hoitaakseen niiden tehtävät, Putin sanoi viestissään medialle. – Päätös on tehty, perustamme uuden toimeenpanovaltaa käyttävän valtiollisen...

Kokouksessamme 28.04.2016 eversti evp. Jukka Hellberg piti ansiokkaan esitelmän ”Venäjästä valtiona, yhteiskuntana ja liike-toimintaympäristönä – esittäen myös eräitä arvioita Venäjän nykytilasta ja kehitysnäkymistä”

Lisäksi hän kertoi opiskelustaan Venäjän ase-voimien Yleisesikunta-akatemiassa ja samassa yhteydessä Venäjän asevoimista. Ylintä valtaa Venäjällä käyttää Putin, liittoneuvosto (ylä-huone) ja duuma (alahuone) virallisesti. Venäjän poliittinen järjestelmä on kuitenkin yksi-valtainen ja sen vertikaalihierarkiassa vahvat henkilöt...