Historia

puheenjohtajat (1)Kerhon perustava kokous pidettiin 27.5. 1955. Ajatus reserviupseerikerhon perustamisesta Tikkurilaan oli syntynyt jo vuonna 1938, mutta silloin suunnitelma ei edennyt aietta pitemmälle, koska paikkakunnalla ei siihen aikaan ollut montakaan reserviupseeria. Seuraavan kerran kerhon perustaminen tuli ajankohtaiseksi heti Jatkosodan päätyttyä. Silloinkin perustamisesta luovuttiin, kun pelättiin, että Reserviupseeriliitto saatetaan lakkauttaa. Näin kerhon perustaminen hautautui lähes kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Nyt Tikkurilan Reserviupseerikerhossa on 230 jäsentä. Merkillepantavaa on, että toiminnan alkuvuosina kerhon jäsenistä nykyistä suurempi osa oli ruotsinkielisiä. Niiltä ajoilta periytyy kerhon nimi Tikkurilan Reserviupseerikerho – Dickursby Reservofficersklubb ry. Nimestä käytetään lyhennettä TiRUK. Kerho kuuluu Helsingin Reserviupseeripiiriin ja se on samalla Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys.

Vuoteen 1972 saakka kerhon toiminta-alue käsitti koko Vantaan alueen. Painopiste oli kuitenkin Itä-Vantaalla Tikkurilassa, koska suurin osa jäsenistä asui siellä. Heillä oli lyhyt matka kerhon kokouksiin, kun taas länsi-Vantaalta oli tuolloin huonot kulkuyhteydet Tikkurilaan. Länsi-Vantaalle alkoi kehittyä ripeässä tahdissa uusia taajamia. Kerhoon liittyi sieltä uusia jäseniä. Toisen reserviupseerikerhon perustaminen alueelle tulikin pian ajankohtaiseksi. Suunnitelma oli ensimmäisen kerran esillä hallituksen kokouksessa 16.10.1972, ja uuden kerhon perustava kokous pidettiinkin jo 21.10.1972. Kerhon nimiehdotuksista äänestettiin. Voittajaksi selviytyi ehdotus Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry.