Kokouksessamme 28.04.2016 eversti evp. Jukka Hellberg piti ansiokkaan esitelmän ”Venäjästä valtiona, yhteiskuntana ja liike-toimintaympäristönä – esittäen myös eräitä arvioita Venäjän nykytilasta ja kehitysnäkymistä”

Lisäksi hän kertoi opiskelustaan Venäjän ase-voimien Yleisesikunta-akatemiassa ja samassa yhteydessä Venäjän asevoimista. Ylintä valtaa Venäjällä käyttää Putin, liittoneuvosto (ylä-huone) ja duuma (alahuone) virallisesti. Venäjän poliittinen järjestelmä on kuitenkin yksi-valtainen ja sen vertikaalihierarkiassa vahvat henkilöt...

Reserviupseeriliitto palkitsi Tikkurilan Reserviupseerikerhoa

Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt Tikkurilan Reserviupseerikerholle toimintapalkkion innostavasti ja tuloksellisesta reserviupseeritoiminnasta vuonna 2015. Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt Tikkurilan Reserviupseerikerholle jäsenhankintapalkkion tuloksellisesta jäsenhankinnasta vuonna 2015.

Varusmiesten maanpuolustustahto ja palvelusmotivaatio nousussa

Varusmiesten maanpuolustustahto ja palvelusmotivaatio ovat nousussa, ilmenee syys- ja joulukuussa 2015 kotiutuneiden varusmiesten loppukyselyistä. Puolustusvoimat kehittää jatkuvasti toimintaansa palautekysely-tulosten perusteella. Maanpuolustus-tahdon valtakunnallinen keskiarvo oli 4,2 asteikolla yhdestä viiteen. Usean vuoden ajan keskiarvo oli 4,0,...

Suomen erikoisjoukoille NATO-rynnäkkökiväärit – tilaus tehty!

”Puolustusvoimat tähtää myös Nato yhteensopivuuteen erityisesti kriisin-hallintatehtävissä”. ”Tarkoitus ei ole kuitenkaan jakaa kaikille kriisinhallinta-tehtäviin osallistuville uutta rynnäkkökivääriä, vaan ne varataan erikois-joukoille.”   Puolustusvoimien erikoisjoukot saavat uudet rynnäkkökiväärit kertoo eversti Jukka Valkeajärvi. Uusi ase on...