Toiminta

Säännölliset kuukausikokoukset Karjatalossa

Kuukausikokoukset pidetään jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina klo 19.00 (touko-elokuussa ja joulukuussa ei kokouksia). Kokousasioitten jälkeen ohjelmassa on esitelmä. Aiheet ovat liittyneet maanpuolustuksen, talouselämän, teknologian tai jonkin erikoisharrastuksen piiriin. Yhdistyksellä on ollut onni saada kokoontua samassa paikassa perustamisestaan lähtien.

Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan toimitalon 4. kerroksessa avarassa ja nykyaikaisessa kokoustilassa on mieluisaa kokoontua. Ja tietysti kahvilla aloitetaan. Jäsenistö tuntee rakennuksen nimellä “Karjatalo”. Osoite on Urheilutie 6, 01300 Vantaa. Esitelmätilaisuuksiin ovat tervetulleita myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenet kuin myös veteraanit.
Sääntömääräinen syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä hallituksen muut jäsenet. Kokouksessa vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

Sääntömääräinen kevätkokous hyväksyy yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilit sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Säännölliset kuukausikokoukset ovat toiminnan tärkeä osa.

Tutustumiskäynnit

Suur-Helsingin alueella on runsaasti mielenkiintoisia kohteita, joihin harvoin tulee muuten tutustuneeksi. Niinpä kerhon jäsenillä on tilaisuus osallistua ryhmänä ennalta suunnitelluille opastetuille tutustumiaskäynneille. Näille käynneille ovat myös seuralaiset tervetulleita.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen käytössä on sisäampumarata. Se sijaitsee Tikkurilan urheilutalon alakerrassa, Valkoisenlähteentie 52. Rata on 25-metrinen ja 5-paikkainen. Se on varustettu automaattisin taululaittein. Siellä ammutaan 22 cal. aseilla sekä ilma-aseilla.
Harjoitusammuntojen lisäksi radalla järjestetään sekä jäsentenvälisiä että eri maanpuolustusjärjestöjen välisiä ampumakilpailuja.

Kilpailuissa ammutaan seuraavia lajeja:

  • pistooli-tarkkuussarjat
  • pistooli-kuvioammunta
  • pistooli-pika-ammunta 10 sek., 8 sek., 6 sek.
  • pienoiskiväärin makuuasentokilpailu
  • pienoiskiväärin 3-asentokilpailu pysty-/polvi-/makuu
  • ilma-aseammunnat pistoolilla ja kiväärillä

Rataa ylläpitää Vantaan Ampumaratayhdistys ry.

Ulkorata-ammuntoja järjestämme Padasjoen ampumaleireillä, sekä otamme osaa MPK:n ratavuoroille Santahaminassa. Ammunnat niin sisä- kuin ulkoradoilla tapahtuvat aina valvojan komentojen mukaan. Ammunnoissa voi käyttää omaa asetta ja panoksia. Ampumapaikalla voi lainata yhdistyksen aseita ja ostaa panoksia. Tarkempia tietoja saa ampumaupseereilta.

Jotokset

Jotos on useimmiten 2-4 -miehisin partioin suoritettava vaellus. Partiot suunnistavat kartan ja kompassin avulla vaihtelevassa maastossa rastilta rastille. Rasteilla on erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät reserviläis- sekä erätaitoihin ja -tietoihin, ensiapuun, yleistietouteen, käytännön taitoihin jne.

Jotoksen pituus voi olla 20-100 km. Lyhimmät jotokset kestävät yhden päivän, mutta pisimmät saattavat kestää 3-4 vuorokautta. Jotos vaatii partioilta hyvää. fyysistä ja henkistä kuntoa.
Valtakunnallinen reserviläisjotos järjestetään vuosittain syys-lokakuussa jossakinpäin Suomea. Tapahtumaan on osallistunut yli sata 4-miehistä partiota, jotka edustavat eri reserviläisjärjestöjä kautta Suomen. Tämä jotos alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina puolen päivän tienoilla. Matkan pituus vaihtelee 40-50 kilometriin. Myös talvella järjestetään valtakunnallisia reserviläisjotoksia.

TiRUKin partiot ovat menestyneet näissä kilpailuissa jopa erinomaisesti (90-luvulla kolme voittoa). Kerhomme suurin voimain ponnistus on ollut LOHENVAELLUS-VANTAAN JOTOS-88. Itä-Vantaalla ja Sipoon puolella järjestetyssä erävaelluksessa oli mukana 129 nelimiehistä partiota eli yli 500 osallistujaa eripuolilta Suomea. Järjestelyissä oli kerhomme lisäksi mukana myös muut vantaalaiset maanpuolustusjärjestöt ja SPR:n Vantaan osasto, yhteensä noin 250 henkilöä.

Reserviläisurheilu

Yhdistys on kunnostautunut lukuisten hiihto- ja maastokilpailujen järjestäjänä. Jäsenille tarjoutuu lukuisia tilaisuuksia osallistua myös heitä itseään kiinnostaviin urheilukilpailuihin.

Kunnianosoitukset sankarihaudalla

Kerhomme osallistuu kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä seppeleenlaskutilaisuuksiin, jossa eri yhteisöt ja järjestöt laskevat seppeeleensä Helsingin pitäjän sankarihaudalla.
Myös jouluaattona reserviläisjärjestöt ja Sinibaretit järjestävät vuorollaan sankarihaudalla kunniavartiot.

Yhdistyksen tunnus, lippu, pöytästandaari

Yhdistyksen tunnus on heraldisen ruusun keskellä oleva Vantaan vaakunasta tuttu lohenpystö.

Yhdistyksen lippu on vihitty käyttöön vuonna 1971. Lipun on suunnitellut Vesa Kotilainen.

Pöytästandaari, edellisen pohjalta. Käytetään huomionosoituksena mm. järjestöjen ja henkilöiden merkkipäivinä.

Mitali. Väreiltään kulta, hopea ja pronssi. Käytetään pääasiassa järjestämiemme kilpailujen palkintoina. Mitalia annetaan muistoksi myös kokousesitelmöitsijöille. Toteutus kultaseppämestari Petri Pajulinna 1985.

Plaketti, (kuva vasemmalla). Toteutus mitalin pohjalta. Plaketti on valmistettu hiukan suuremmaksi kuin mitali ja sitä luovutetaan arvokkaammissa palkitsemistilaisuuksissa.

Yhdistyksellä on myös oma marssi, nimeltään Jotos-marssi. Sen on säveltänyt Kauko Kotilainen ja puhallinorkesterille sovittanut Henrikki Virkki. Sanat Timo Luostarinen ja Sakari Saavalainen.

Naiset mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä

Yhdistyksen naisosasto perustettiin v. 1957. Sen nimi muuttui vuonna 1998, jolloin se rekisteröitiin Itä-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry:ksi.

Yhteistyö eri järjestöjen kanssa

Vantaalla toimivien muiden maanpuolustusjärjestöjen (Länsi-Vantaan reserviupseerit ry, Länsi-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry, Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit ry ja Vantaan reserviläiset ry) kanssa TiRUK on tiiviissä yhteistyössä. Järjestöjen yhteistyötä varten on perustettu yhteistyötoimikunta, jonka pääasiallisena tehtävänä on vuosittaisen itsenäisyysjuhlan järjestäminen. Niitä on järjestetty vuodesta 1979 lähtien. Juhlat ovat vetäneet vuosittain lähes tuhatpäisen yleisömäärän. Vantaan kaupunki on taloudellisesti avustanut juhlajärjestelyjä.

Yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa

Vantaalla on toiminut vuodesta 1992 lähtien veteraanien ja reserviläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta VETRES. Siihen kuuluvat myös Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja puolustusvoimat.

Toiminnasta tiedottaminen

Yhdistyksen tilaisuuksista tiedotetaan säännöllisesti näillä kotisivuilla, Helsingin Reservin Sanomissa ja Vantaan Sanomien yhdistyspalstalla.